Marker, ink on paper, 2018
Marker, ink on paper, 2018
Marker, ink, pencil on paper, 2017
Marker, ink, pencil on paper, 2017
Marker, ink on paper, 2018
Marker, ink on paper, 2018
Marker,  on paper, 2016-7
Marker, on paper, 2016-7
Marker, ink on paper, 20x25 cm, 2016
Marker, ink on paper, 20x25 cm, 2016
Marker, pen on paper, 20x25 cm, 2017
Marker, pen on paper, 20x25 cm, 2017
Marker,  on paper, 2016
Marker, on paper, 2016
Marker, ink, pencil on paper, 20x25
Marker, ink, pencil on paper, 20x25
Marker on paper, 20x25 cm, 2017
Marker on paper, 20x25 cm, 2017